Obra pública i privada

A Mugadas disposem de diferents acreditacions, que ens avalen com a empresa professional per a executar obres per a organismes públics i empreses privades:

  • CERTIFICAT REA 09000039561
  • CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
  • Inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)

En el sector públic treballem per a l’Administració local i provincial executant obres d’urbanització de carrers, reformes de carrers existents, manteniment de xarxa de clavegueram, arranjament de camins amb àrids reciclats, obres singulars com pistes d’skate, trasllats de centres de transformació, i tot tipus d’enderrocs.

En el sector privat comptem amb una àmplia cartera de clients que inclou promotors, constructors i clients particulars, pels que realitzem enderrocs, moviment de terres, esculleres i urbanitzacions.

Tanmateix, oferim serveis de contenidors de diferents capacitats, serveis de tot tipus de camions, de grues i de maquinària, assessorament tècnic…