Amiant

L’ús de l’amiant en la construcció, també conegut amb el nom d’asbestos o fibrociment, era molt habitual, fins el desembre de 2002, que es va prohibir totalment. Actualment, però, encara es pot trobar en multitud de productes de construcció: canals, dipòsits, cobertes, envans pluvials...

MUGADAS disposa de tots els permisos necessaris, així com del material humà i tècnic per efectuar tot tipus de desamiantatges. Realitzem el treball seguint el protocol establert en matèria de Seguretat i Salut, per assegurar-nos que l’espai queda totalment descontaminat.

Disposem de varis plans de treball genèrics aprovats, que permeten agilitzar tot el procés administratiu d’aquest tipus de treballs. En els casos que les condicions de l’extracció requereixen la tramitació d’un pla de treball específic, la nostra empresa també s’ocupa de la seva redacció i seguiment fins a l’aprovació.