Venda d'àrids

Des de l’any 2014 disposem del marcatge CE atorgat per OCA Instituto de Certificación, per a la venda d’àrids reciclats.

Els àrids reciclats que tenim actualment amb marcatge CE son els següents:

A les nostres instal·lacions, després d’un procés de selecció i manipulació dels diferents residus de la construcció, posem a la venda per als nostres clients una àmplia varietat d’àrids reciclats com: gresa, matxaca reciclada, sauló, sorra fina, sub-base reciclada, sorra gruixuda…

Aquests materials els oferim en venda directa a planta i també els subministrem a peu d’obra mitjançant els nostres serveis de transport.