Murs / Rocalla

Mugadas té una llarga experiència i coneixements en col·locació i elaboració de rocalles per a jardins, tancaments de finques, formació de nivells diferents en terrenys...

Els darrers anys, també ens dediquem a realització de murs de gabions, que és una tècnica utilitzada per a tancament de finques, sobretot per a habitatges unifamiliars.

Realitzem murs de terra armada per a contenció de talussos y anivellament de parcel·les.