Moviments de terres

Disposem de maquinària especialitzada i personal altament qualificat per realitzar tot tipus de moviments de terres: rebaixos, realització d’esculleres, arranjament de camins, terraplens … així com el transport i subministrament de tot el material que es necessiti.