Moviments terra

Disposem de maquinària especialitzada i personal altament qualificat per realitzar tot tipus de moviments de terres: rebaixos, realització d’esculleres, murs de gabions, arranjament de camins, terraplens… així com el transport i subministrament de tot el material que es necessiti.