Maquinària

Disposem d’una flota de vehicles i maquinària àmplia i variada on destaquem:

  • Camions grua amb grapa, cistella o cubilot.
  • Camions dúmpers i tràilers de diferents tamanys.
  • Camió góndola per a transports especials.
  • Giratòries de 3 fins a 30 tones, amb caço, martell, pinça i altres complements.
  • Mini excavadores.
  • Retroexcavadores.
  • Compactadores.
  • Màquines de demolició.

A la galeria podeu veure una petita mostra de la maquinària de què disposem.