Enderrocs – Amiants

A Mugadas realitzem enderrocs de tot tipus d’edificis i construccions. Comptem amb personal format i amb experiència en aquests treballs, amb la maquinària necessària, i gestionem els residus procedents d’aquestes feines.

També estem especialitzats i homologats per realitzar treballs de manipulació, extracció, empaquetament i transport d’amiant.

Disposem del Codi RERA 02/AG/12 que ens acredita per poder realitzar extraccions de fibrociment  de tot tipus: plaques, bidons, teulades, baixants, amiant friable. Us oferim assessorament durant tot el procés, per tramitar els permisos administratius necessaris, plans de treball i/o seguretat, comunicacions als departaments públics corresponents.

Tenim personal amb formació específica en treballs amb elements que contenen amiant, així com tot el material tècnic establert en el protocol vigent: Unitat de descontaminació, saques i embalatges homologats, EPI’S…